KONUŞMACILAR

Nuri ÖZBAĞDATLI

İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye

Nuri Özbağdatlı, 1999 yılında kuş gözlemcisi olarak başlayan kariyerine doğa koruma, iklim değişikliği ve program yönetimi konularında devam etmiştir. Kırsal kalkınma politikaları, yerel-ulusal-uluslararası STK kapasite geliştirme, su ve tarım politikaları, AB müktesebatı, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir orman yönetimi, enerji ve iklim değişikliği konularında projeler yürütmüştür. AB Kuş ve Habitat Direktiflerinin Düzenleyici Etki Değerlendirilmesi ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi konularında çalışmalarda bulunmuştur.

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle işbirliği halinde bir çok çalışmayı yürüten Nuri Özbağdatlı, UNDP Türkiye’nin iklim Değişikliği ve Çevre Portföyünü yönetiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nin doğal kaynaklar ve biyoçeşitlilik, kimyasallar ve atik, afet risk azaltımı ve iklim değişikliği konularındaki programları koordine ediyor.   ⇐ geri