Dünyayı yaşanır olarak sonsuz kılmanın, enerjinin doğru, temiz, güvenli ve etkin kullanılması ile mümkün olduğunu biliyoruz. Enerji kaynaklarının savaşlara sebep olduğu dünyamızda, ülkeler arası ilişkiler tamamıyla sahip olunan enerji kaynağı rezervlerine bağlı. İklim krizini, yüksek teknolojiler yaratmak adına tüketilen fosil yakıt enerjileri oluşturdu. Fosil yakıtların şuursuzca kullanımı karbon tüketimini arttırdı, havayı, suyu, toprağı kirletti.

Şarkıdaki gibi “koca yaşlı şişko dünya” diyemeyiz, şimdi yeni şeyler söyleme zamanı!

Şimdi değilse ne zaman?

• Her türlü yapıyı, üretimi minimum karbon tüketerek yapmak,

• Mevcut yapılarımızı, araçlarımızı enerji verimli (enerji etkin kullanım) hale getirmek,

• Yeni yapılarda net sıfır enerjili bina (nZEB) teknolojilerini kullanmak,

• Elektrifikasyonu öne çıkarmak ve eldesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,

• Petrol ve türevlerine bağlı sistemleri, yenilenebilir enerji teknolojilerine dönüştürerek fosil yakıtlara olan bağımlılıkları azaltıp, ülke ekonomilerini özgürleştirmek,

• Temiz enerji kaynaklarını, özellikle de evrenin tükenmez enerjisi hidrojeni kullanmak,

Tüm bu teknik detayların toplumda farkındalık ötesinde eyleme geçirilmesini sağlamak biz mühendislerin görevi değil midir?

Şimdi değilse, ne zaman?

MechTalks22’ de buluşalım.

MechTalks

Ev Sahipleri

Mekanik Tesisat
Müteahhitleri Derneği